De potentie van Splitsen en optoppen

Voor wat betreft het optoppen is dit onderzoek in beginsel gericht op de gehele voorraad aan panden in Nederland. Dit betreft dus zowel panden met een woonfunctie als met een andere functie zoals kantoren of winkels. Deze analyse is uitgevoerd op een selectie van 90 gemeenten. Omdat er met name kansen zijn voor optoppen in meer verstedelijkte gebieden, is hierbij gekozen voor gemeenten met een hoog inwoneraantal en een hoge mate van stedelijkheid. 

Lees het hele rapport