De potentie van Splitsen en optoppen

De actualiteit van de aandacht voor optoppen en splitsen is mede ingegeven door een mogelijke korte doorlooptijd waarmee extra woningen in Nederland kunnen worden toegevoegd.

Van de voorzitter

De naam ‘Branchevereniging VvE Professionals’ hebben we met uiterste zorgvuldigheid gekozen.