Het is zover! De Branchevereniging heeft een AFM-vergunning

Volgens de AFM moet iedere VvE beheerder die bemiddelt en/ of adviseert over een vergunning beschikken. 

Van bemiddelen is al sprake als de beheerder meer dan de adresgegevens doorgeeft een de tussenpersoon of maatschappij. Een kopie sturen van de huidige polis valt dus ook onder bemiddelen.

Hoe gaat het in de praktijk
De meeste beheerders beschikken niet over een AFM-vergunning of hebben een te klein beheerkantoor om werknemers met de benodigde diploma’s in dienst te nemen. De VvE vraagt de beheerder om eens rond te kijken bij een andere verzekering, meestal met de vraag of het goedkoper kan. En de beheerder gaat aan de slag om een tevreden klant te hebben.

Wat is de oplossing
Bent u VvE beheerder en wilt u meer weten over de AFM-vergunning én lidmaatschap van de Branchevereniging? Sluit u nu aan als lid en het lidmaatschap van de branchevereniging is de rest van het jaar 2023 gratis. Stuur een e-mail naar: 
bestuur@vveprofessionals.nl en een van de bestuursleden neemt persoonlijk contact met u op.

 

Registratienummer : 12049426

 

Branchevereniging VvE Professionals
bestuur@vveprofessionals.nl
www.vveprofessionals.nl